Wie zijn we ?

CErtif is een adviesbureau voor bedrijven en overheden inzake conformiteitsbeoordeling. Onze activiteiten verdelen zich over twee velden: enerzijds advies aan bedrijven voor wat betreft de praktische toepassing van de vigerende wetgeving; anderszijds een dienstverlening naar overheden toe, voornamelijk omtrent de toetreding tot en handel met de EU.

Onze begeleidingspakket bestaan uit opleidingen, gepersonaliseerd of in groep, en productgericht advies inzake CE-markering.

Een overzicht van enkele projecten
Projecten in opdracht van ondernemingen worden hier niet vermeld om redenen van discretie.

Country

 Project

BE, CZ, HU, BG, SL

Speaker for training on Conformity Assessment and Standardisation, under the PRAQIII programme for CEEC Chambers of Commerce

TR

Evaluation of the quality infrastructure. Inspection of Turkish candidate notified bodies to decide what are the needs for an EU support programme.  Responsible for negotiating with CABs in the machinery sector concerning needs in material, training and assistance; developing the criteria for selecting the beneficiaries; drafting ToRs for the support projects for laboratories.

LV

Training on the Machinery directive and Risk Assessment for SMEs and Risk Assessment for conformity assessment bodies; training for the national standards body and notified bodies.

TR

Evaluating the state of play of the adoption of the acquis communautaire on technical harmonization for EUSG, follow-up of the august 2002 mission. The prime goal was to assure whether the conditionalities set out in the original mission were fullfilled. Cooperation with Turkish Ministry of Economic Affairs, Turkish trade organisations and representatives of SMEs

BE

Training the delegation of the EU Commission in Bosnia-Herzegovina on Conformity Assessment and Standardisation

BE

BEST project Study on the cost of conformity assesment- team leader of a group of EU experts in an economic study on the impact of conformity assessment in nine industry sectors

LV, PL

CAPE III Screening of CEEC enterprises on their level of EU compliance Training of CCI auditors to assist SMEs on the accession.

CY

Advice on the transposition of the individual Directives in the Cyprus legal order, to prepare a diagnostic study on the capacity of the stakeholders and their strenghtening, to advise on restructuring of the Competent Authorities, to provide training of the personnel of competent authorities and to prepare information material, as to organise training programmes for the industry, enterprises, consumers, users.

Responsible for training the Market Surveillance Authorities and providing the necessary reference library

MD

Training and capacity building on the transposition of the EU directives in the national legislation for Ministry of Economy, National Standards Institute and industry.

HR

Needs analysis for future support programs

Drafting of ToRs for future support programs, including the twinning fiche for HR05-IB-OT-01

Upgrading of the State Inspectorate on Market Surveillance in the field of Conformity Assessment and Standardisation

Development of the market surveillance strategy

TR

Resident Twinning Advisor to the Ministry for Industry and Trade in the framework of the Twinning Project TR03-EC-01, supporting the implementation of New Approach directives and the conformity assessment bodies (see below).

MEDA

Training on Conformity Assessment and Standardisation for SME info centers

MA, AL

Implementation of the Toy Directive in the national legislation, together with aspects of market surveillance and conformity assessment, including needs analysis for future support programs

TR

Development of the market surveillance strategy for the Ministry of Public Works and Settlement under Twinning Project TR/2004/EC/IB/04 including needs analysis for future support programs

MEDA

CEN Projects: Analyse the Conformity Assessment Bodies considered as Potential Candidate Notified Bodies in the MEDA region; assessment of the legal and institutional framework (MSTQ)

UNMIK

Development of an MSTQ framework, support in the field of industrial products

Onze tarieven.
Verschillende producten vragen een verschillende aanpak. We kunnen het best onze werkmethode aantonen aan de hand van een tweetal voorbeelden.

<home>